Jeunes 9U

9U

11:00
9U
2020

Anglet vs La Teste-Le Porge

12:00
9U
2020

Eysines vs St Aubin

13:00
9U
2020

Anglet vs Eysines

14:00
9U
2020

La Teste-Le Porge vs St Aubin

15:00
9U
2020

Anglet vs St Aubin

16:00
9U
2020

Eysines vs La Teste-Le Porge

11:00
9U
2020

St Aubin vs Eysines

12:00
9U
2020

La Teste-Le Porge vs St Aubin

13:00
9U
2020

Anglet vs La Teste-Le Porge

14:00
9U
2020

Anglet vs St Aubin

15:00
9U
2020

Eysines vs La Teste-Le Porge

16:00
9U
2020

Anglet vs Eysines

11:00
9U
2020

Eysines vs St Aubin

12:00
9U
2020

La Teste-Le Porge vs St Aubin

13:00
9U
2020

Anglet vs St Aubin

14:00
9U
2020

Anglet vs La Teste-Le Porge

15:00
9U
2020

Anglet vs Eysines

16:00
9U
2020

Eysines vs La Teste-Le Porge

11:00
9U
2020

La Teste-Le Porge vs St Aubin

12:00
9U
2020

La Teste-Le Porge vs Anglet

13:00
9U
2020

Eysines vs St Aubin

14:00
9U
2020

Eysines vs Anglet

15:00
9U
2020

Anglet vs St Aubin

16:00
9U
2020

Eysines vs La Teste-Le Porge

11:00
9U
2020

Eysines vs La Teste-Le Porge

12:00
9U
2020

Eysines vs St Aubin

13:00
9U
2020

Anglet vs La Teste-Le Porge

14:00
9U
2020

Anglet vs Eysines

15:00
9U
2020

Anglet vs St Aubin

16:00
9U
2020

La Teste-Le Porge vs St Aubin

11:00
9U
2020

Coupe Régionale 9U